Polityki prywatności i stosowania plików cookies

Niniejszy dokument został stworzony i przyjęty przez Plac Katedralny Management JS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Jana III Sobieskiego 110/26, 00-764  Warszawa,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000655736 (dalej: „Plac Katedralny Management”) w celu:
  1. przestawienia informacji na temat stosowanych przez Plac Katedralny Management zasad ochrony prywatności użytkowników korzystających ze strony internetowej www.thebridgewroclaw.pl („Strona”)
  1. udzielenia użytkownikom Strony informacji dotyczących wykorzystywania plików cookies

DANE OSOBOWE

Prywatność

Plac Katedralny Management zapewnia ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, w Ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także Ustawie z dnia 17 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne.

Plac Katedralny Management stosuje zasady ostrożności związane z zachowaniem prywatności w związku z prowadzeniem Strony i ochroną danych osobowych, w tym dba o bezpieczeństwo tych danych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych. W szczególności, zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Plac Katedralny Management  sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.

Dane osobowe

Dane osobowe są wykorzystywane przez Plac Katedralny Management w celu dokonania rezerwacji i nie będą wykorzystywane do innych celów chyba, że Plac Katedralny Management uzyskał niezbędną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonym zakresie.

Plac Katedralny Management jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Klauzula Informacyjna Plac Katedralny Management stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Polityki Prywatności i wykorzystywania plików cookies.

Uprawnienia osób, których dane dotyczą

Plac Katedralny Management zapewnia użytkownikom Strony realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. W zakresie określonym przez prawo, dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Korzystanie ze Strony

Wejście na stronę internetową jest możliwe również za pośrednictwem mediów społecznościowych np. Facebooka, Instagrama, jednakże Plac Katedralny Management niniejszym zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za prowadzoną przez te podmioty politykę prywatności czy też politykę wykorzystywania plików cookies. Przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez te podmioty użytkownicy Strony winni zapoznać się z polityką prywatności i korzystania z plików cookies obowiązującą u poszczególnych dostawców mediów społecznościowych.

PLIKI COOKIES

Pliki cookies

Plac Katedralny Management nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Plac Katedralny Management korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. piliki „cookies”).

Określenie pliki „cookies” należy rozumieć, jako informacje zapisywane przez serwery Plac Katedralny Management na urządzeniu końcowym użytkownika, które można odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Zbieranie i wykorzystywanie informacji ograniczone jest do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W szczególności w procesie zbierania danych osobowych wyróżniane są te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą. Zainstalowane pliki „cookies” nie powodują zmian w konfiguracji urządzenia końcowego.

Cele tworzenia plików cookies i ich rodzaje

Plac Katedralny Management umieszcza pliki cookies na urządzeniach końcowych użytkowania podczas użytkowania Strony w celu:

  1. dostosowania zawartości Strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych usług; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić treść, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  2. tworzenia statystyk oglądalności Strony.

Spółka stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Spółka stosuje następujące rodzaje plików cookies:

  1. służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
  1. umożliwiające przygotowywanie statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu Strony do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności Strony;
  1. umożliwiające zapamiętanie wybranych ustawień i personalizację interfejsu w zakresie wybranego języka lub wyglądu Strony, itp.;
  1. umożliwiające dostarczanie treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań użytkowników.

Zarządzanie plikami cookies

Użytkownicy Strony mogą dokonać w dowolnym momencie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Więcej informacji na temat plików cookies:

http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/, http://jakwylaczyccookie.pl/, http://ciasteczka.zjekoza.pl/howto.html.

 

Załącznik Nr 1

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych jest Plac Katedralny Management JS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Jana III Sobieskiego 110/26, 00-764  Warszawa,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000655736,  numer telefonu  22 403 45 34. (dalej: ,,Plac Katedralny Management”).

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się na adres poczty elektronicznej: rodo@tacitgroup.pl.

Dane osobowe będą wykorzystywane w celach kontaktowych oraz prezentacji oferty handlowej Plac Katedralny Management.

Podanie danych jest dobrowolne. Nieudostępnienie danych uniemożliwia otrzymywanie informacji dystrybuowanych przez Plac Katedralny Management bądź obsługę zapytań kierowanych telefonicznie, za pośrednictwem strony internetowej lub poczty elektronicznej.

Posiada Pani/Pan w każdym momencie możliwość rezygnacji z otrzymywania informacji dystrybuowanych przez Plac Katedralny Management, wysyłając e-mail na adres hotel@thebridgewroclaw.pl lub wysyłając rezygnację w formie pisemnej na adres Plac Katedralny Management JS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Jana III Sobieskiego 110/26, 00-764  Warszawa.

Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody lub do czasu zakończenia obsługi skierowanego przez Państwa zapytania lub też przez dłuższy czas, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa.

Dostęp do bazy danych adresowych mają tylko uprawnieni pracownicy i współpracownicy Plac Katedralny Management. Jednocześnie mając na uwadze Państwa dobro, zobowiązujemy się do nieudostępniania oraz nieodsprzedawania firmom i osobom trzecim, danych osobowych pozostających pod naszą kontrolą. Informujemy, że dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich żądania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz organom powołanym do kontroli przestrzegania prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zarządzaj ustawieniami plików cookies
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane